O nas

Centrum Medyczne Semedica to zespół wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie. Nasza praca to nasza pasja. Pasja, która nigdy nas nie męczy. Dlatego każda pacjentka czuje się potraktowana przez nas wyjątkowo, nie jako kolejny przypadek, ale jako człowiek z najważniejszym dla niego problemem. Naszym pacjentkom poświęcamy pełną uwagę starając się patrzeć na problemy medyczne kompleksowo. Rozumiejąc szczególny charakter problemu zapewniamy pacjentkom poczucie komfortu, intymności i pełnego zaufania. W procesie diagnostyczno – terapeutycznym uwzględniamy potrzeby ducha, emocje oraz światopogląd pacjentki.

Nasz profesjonalizm, zaangażowanie, dbałość o „drobiazgi”, uczciwość, rzetelność, ciężka praca, ciągłe dążenie do doskonałości we wszystkim co robimy, z czasem zasadnym uczyniły twierdzenie, że proponujemy Paniom usługi medyczne na najwyższym z możliwych poziomie. Usługi oparte na wiedzy i bogatej praktyce klinicznej.

USG I trymestru

Wykonywane jest ok. 12 tygodnia ciąży (11+0 dni do 13+6 dni). Badanie polega na ocenie markerów wad genetycznych takich jak zespół Downa, Edwardsa i Patau oraz wczesnej ocena anatomii dziecka, jego budowy i funkcji serca. Dzięki połączeniu badania USG z badaniami biochemicznymi jesteśmy w stanie z prawdopodobieństwem do 94% wykryć u dziecka zespół Downa.

W razie wykrycia wad strukturalnych u dziecka odpowiednio wcześnie można podjąć terapię płodu, właściwie monitorować ciążę, ustalić optymalny czas porodu.

Po wykonaniu badania USG I trymestru wykonywane jest badanie biochemiczne (test PAPP­A, test podwójny – ocena poziomu białka A ciążowego oraz wolnej podjednostki beta hCG). Materiał do badania pobierany jest tego samego dnia w naszym Centrum.

USG II trymestru

Wykonywane jest ok. 20 tygodnia ciąży (18 do 23 tygodni). Polega na ocenie każdej części ciała dziecka, określeniu położenia łożyska, ocenie ilości wód płodowych i pomiarze wielkości dziecka. Podczas tego badania lekarz ocenia również dziecko pod kątem wykluczenia lub rozpoznawania defektów budowy ciała (rozszczep kręgosłupa, rozszczep podniebienia, wady serca, wady ośrodkowego układu nerwowego).

USG III trymestru

Wykonywane jest ok. 30 tygodnia ciąży (28 – 32 tygodni). Polega na ocenie rozwoju dziecka, krążenia obwodowego, dojrzałości łożyska, ilości płynu owodniowego. Podczas badania lekarz ocenia budowę narządów dziecka.

Należy pamiętać, że niektóre wady takie jak np. niedorozwój móżdżku, niektóre wady układu moczowego, niektóre wady kończyn, ujawniają się późno w trakcie życia płodowego a ich wykluczenie jest możliwe dopiero w III trymestrze, dlatego wykonanie III badania jest równie ważne jak wykonanie dwóch poprzednich.

 

kontakt

Centrum  Medyczne Semedica w Krakowie

ul. Rozrywka 24 a

31 – 419 Kraków

tel. 733 100 105

zobacz jak do nas dojechać

PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH – FINANSOWANY PRZEZ NFZ

Centrum Medyczne Semedica realizuje Program Badań Prenatalnych w ramach badań profilaktycznych finansowanych przez NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje dwa badania (w I i w II trymestrze). Badanie w III trymestrze jest odpłatne.

W ramach programu wykonujemy:

  • Badanie USG I i II trymestru
  • Badania biochemiczne (test PAPP­A, test podwójny – ocena poziomu białka A ciążowego oraz wolnej podjednostki beta hCG)
  • Amniopunkcje
  • Konsultacje genetyczne

Wskazania do objęcia programem:

  • wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie w danym roku kalendarzowym, w którym kończy 35 lat)
  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka
  • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

Skierowanie

Aby pacjentka mogła zostać włączona do programu niezbędne jest skierowanie, które musi zawierać informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

W załączeniu przesyłamy Państwu druki skierowań wraz z krótką informacją dotyczącą wskazań do badań prenatalnych.

Scroll to Top